Samsung S9 Plus T-Mobile G965U Mở Mạng Thành Công
Samsung S9 Plus T-Mobile G965U Unlock Network By Z3X Pro
Samsung S9 Plus T-Mobile G965U Unlock Network Online
--------------------✩✬✩--------------------
☯ Nhận Unlock - Mở mạng - Get Code - Repair IMEI - Qua Teamviewer
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook)
۩۩ Địa Chỉ : 48 Quang Trung - Kinh Môn - Hải Dương
Mã:
@thanhnamPDAviet
Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SM-G965U
Android version: 8.0.0
PDA version: G965USQU1ARBG
CSC version: G965UOYN1ARBG
Phone version: G965USQU1ARBG
Product code: SM-G965UZPATMB
CSC country code: USA
CSC sales code: TMB
Phone SN: R28K33F5VWK
IMEI: 35464409101@thanhnamPDAviet
HW version: REV1.1
RF cal date: 2018.03.22
Chip name: SDM845
Modem board: SDM845
Security patch: 2018-02-01
Boot Warranty bit: 0
Searching Samsung diag port... detected COM4
Reading phone info... OK
Reading data from phone... error (0), skip
Rebooting phone... OK
Waiting ADB device... OK
Rebooting phone... OK
Waiting ADB device... OK
Waiting for device to become ready... OK
Initialization zTool... OK
Running zTool, please wait...
Start... OK
Initialization... OK
Generate and check client proof... OK
Verify proof by client... OK
Reading data from phone... OK
Rebooting to upload... OK
Searching Ramdump interface... COM6 detected
Reading data from phone... OK
Calculating... OK
Searching server... OK
Waiting for server answer... OK
Waiting ADB device... OK
Waiting for device to become ready... OK
Initialization zTool... OK
Running zTool, please wait...
Start... OK
Initialization... OK
Generate and check client proof... OK
Verify proof by client... OK
Reading data from phone... OK
Rebooting phone... OK
Unlock done


Next
This is the most recent post.
Previous
Bài đăng Cũ hơn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Thanh Nam Mobile © 2015. Dev : NGUYỄN THÀNH NAM
Top